Mężczyźni nadal żyją krócej, ale za to w coraz lepszej kondycji zdrowotnej

Seniorzy kulturyści. Foto: YT

Najnowsze badania Drees dotyczące długości życia ludzkiego we Francji pokazują, że chociaż kobiety żyją dłużej od mężczyzn, to płeć brzydka przeżywa coraz więcej lat w dobrej formie.

Po osiągnięciu wieku 65 lat średnia zachowania dobrej formy dla kobiet wynosi 11,2 lat dla kobiet i 10,1 lat dla mężczyzny. Są to badania Departamentu Badań, Studiów, Oceny i Statystyki (DREES) francuskiego Ministerstwa Zdrowia.

Opublikowane dzisiaj dane dotyczą długości życia we Francji w 2018 r. wg płci. Chociaż statystyczna długość życia ciągle rośnie, to już okres, w który cieszą się oni zdrowiem nie koniecznie.

Średnia długość życia wynosi obecnie nad Sekwaną 85,3 lat dla kobiety i 79,4 lat dla mężczyzny. W ciągu 10 ostatnich lat oczekiwana długość życia wydłużyła się w obydwu przypadkach o rok. Różnica 6 lat na korzyść niewiast jest od pewnego czasu stabilna.

Dodatkowo zbadano okres życia w „pełno sprawności”, przez co rozumie się samodzielność wypełniania bez pomocy „codziennych czynności”. Kobieta, która osiąga 65 lat w dobrym zdrowiu, ma jeszcze przed sobą 23,2 lat życia, ale tylko 11,2 lat „pełnosprawności”. Przez 12 lat będzie potrzebowała pomocy.

W przypadku 65-letniego mężczyzny teoretyczna długość jego życia to jeszcze 19,4 lat, ale przy zachowanym zdrowiu 10,1 lat. Statystyczny mężczyzna będzie wymagał opieki przez 9,3 lat. Opiekunowie seniorów mogą zacierać ręce, bo pracy im nie zabraknie. Można się jednak obawiać, czy takie statystyki nie są czasami wstępem do wprowadzania we Francji… eutanazji.

Źródło: Le Parisien